Transportband

transportbandEtt transportband är ett band som vanligast är gjort av gummi eller plast men andra material kan förekomma, vilket material som väljs beror på respektive behov och krav. Bandets funktion är att förflytta råmaterial, produkter eller människor från en plats till en annan. Dess användningsområde är stort och de finns i en mängd olika material, längder och bredder. De lämpar sig som sagt både för människor, kollin och löst råmaterial och därför finns både fasta och mobila transportband för att tillfredsställa de olika funktionerna. Beroende på vilka funktioner transportbandet ska tillfredsställa finns det en mängd olika faktorer att ta hänsyn till; materialets tyng, hur mycket materialet sliter på transportbandet i form av slag- och slitskador, hur varmt materialet är kan också påverka och då kan bandet behöva klara av värme för att bibehålla sin livslängd.

Flambeständigt material

Det kan också vara viktigt att bandet är självsläckande eller flambeständiga vilket kan hindra brand att sprida sig vidare till resten av bandet. Banden kan också vara terpen-, olje- och fettbeständiga detta för att banden ska bibehålla sin smidighet, form och yt-egenskap. För transportband med en lutande vinkel kan ytan behöva säkerställas och anpassas efter vilket material som fraktas på bandet. Är vinkeln lägre än 15 grader fungerar släta band men allt högre än det kräver någon form av mönster.

Olika sorters transportband

Fiskbensmönstrade band är lämpliga för säckar, paket, lådor samt bulktransporter. De transportband som är försedda med vikbara ribbor för enkelt med sig paket eller annat material som måste färdas vertikalt. Det finns också band med ribbor som ser ut som ett V, banden kan också vara försedda med skålar där materialet placeras. Det är viktigt att transportbanden anpassas efter de krav som råder för den särskilda processen och då inte bara val av material utan också krav på hygien, produktivitet och pålitlighet.