Traverskranar

traverskranEn traverskran är en typ av lyftkran som åker längs en brygga mellan parallella åkbanor. Traversen förflyttar sig i sidled när den är i funktion. Man använder traverser vid tunga lyft i industrin och i olika delar av tillverkningsprocessen. De fyller en stor roll i materialflödelösningar liksom i produktkapacitetsinsatser. En traverskran kan sköta lyft eller andra processer från ett ton upp till över 100 ton. Och de kan ha spännvidder där traversen löper fram på upp till 50 meter.

Olika typer av traverskranar

Det finns flera olika typer och modeller av traverser; exempelvis enbalkstraverser, tvåbalkstraverser, taktraverser samt konsoltraverskranar som används på en egen kranbana en nivå under de andra modellerna. Traverser används ofta i tillverkning eller förädling av stål och andra metaller som koppar och aluminium. De används vid varje steg i tillverkningsprocessen tills produkten lämnar fabriken som en färdig produkt.

Användningsområden

Råvaror hälls i en ugn, eller råjärn valsas till specifik tjocklek med hjälp av traverser. Sedan förs materialet till lagring med hjälp av traversen. De färdiga produkterna lyfts och lastas på lastbilar och tåg från en travers. Mindre arbetsstationer använder sig också av traverser som svängkranar eller portalkranar för att lättare hantera olika typer av laster på en arbetsplats.

Nästan alla pappersbruk använder traverser för underhåll eller förflyttandet av tungpressvalsar och annan utrustning. Traverserna används i den inledande konstruktionen av pappersmaskiner, eftersom de gör det lättare att installera de tunga gjutjärnspapperstorktrummor och annan massiv utrustning.

Traverskranar tillverkas, säljs, hyrs ut och repareras av en rad stora tillverkare. De kan specialbeställas till industrin för att passa flera olika typer av produktionsprocesser eller andra speciella förhållanden. Traverser kan levereras för hel- eller halvautomatisk drift. De kan frekvens- och radiostyras, ha automatiserade övervakningssystem, passa temperaturer från allt mellan -40 upp till +70 grader. Vidare kan de specialanpassas till hallar eller arbetsplatser där de skall användas.