HF blogg

Motorolja – smörjmedel och slitageskydd

Motorolja eller motorsmörjmedel är en giftfri flytande syntetisk produkt tillverkad av råolja (när det gäller motorolja) och olika tillsatser, oftast slitageskyddsmedel, tvättmedel, vätsketillsatser och, för höggradiga oljor, viskositetsmodifierare. Motorolja tjänar till smörjning av motorn vid urladdningspunkten. Dessutom skyddar och smörjer den motorns rörliga delar för att säkerställa att den fungerar korrekt. Motorolja hindrar också en motor från överhettning.

Motorolja som är gjord för användning i motorer som går vid höga temperaturer eller som upplever extrema kalla temperaturer måste vara tjock och ha en högre viskositet. Denna tjockare olja gör att det tunnare materialet kan göra sitt arbete bättre, vilket innebär att motorn går smidigare, vilket förbättrar bränsleekonomin och minskar slitaget på rörliga delar, såsom lager och kolvar. Motoroljans viskositet varierar beroende på temperaturen och viskositeten hos den olja som används i motorn. Motorolja som är gjord för användning vid låga temperaturer har också en lägre viskositet än motorolja som är konstruerad för användning vid höga temperaturer.

Motoroljans viskositet beror på flera faktorer, inklusive vilken typ av bränsle motoroljan är avsedd att smörja, motorkonfigurationen vid tillverkningstiden och tillverkarens rekommendationer för användning. Motorolja som är avsedd att smörja en motor som går vid låga temperaturer har en lägre viskositet än motorolja som är avsedd att smörja en motor som går vid höga temperaturer. Om tillverkaren inte rekommenderade en specifik viskositetsnivå för den olja som ska användas i motorn, kommer den motorolja som anges för det fordonet att ha en annan viskositetsgrad än den olja som är avsedd att smörja motorn om den körs vid rekommenderad temperatur. Därför kommer olja som är avsedd för en typ av temperatur inte nödvändigtvis att ha samma viskositetsgrad som olja som är avsedd att användas i ett annat fordon, precis som vatten har olika densitet när det närmar sig absolut noll.

Vissa typer av motorolja innehåller tillsatser som vanligtvis kallas “robustants”. I vissa fall kan dessa tillsatser minska slitaget på motorns rörliga delar. Det finns dock inga bevis för att dessa tillsatser förbättrar bränsleekonomin. Motoroljor innehåller också en tillsats som kallas polyisocyanater som verkar för att begränsa tillväxten av alger som bildas på motorns intagsgrenrör. Denna tillsats är dock endast effektiv när motoroljan är tillräckligt sval för att förhindra att algerna växer.

Syntetiska motoroljor tenderar att ha högre densitet än konventionella motoroljor. Höga densiteter möjliggör mer molekylvikt per oljevolym. Syntetiska motoroljor har således större volym per volym än konventionella motoroljor. Den ökade molekylvikten hos syntetiska oljor gör att mer energi kan inneslutas i varje molekyl av motorolja; Därför har de större mekanisk hållfasthet och presterar vanligtvis bättre inom ett fordons driftsområde.

När det gäller att välja motoroljor har konsumenten ett brett utbud av alternativ. Syntetiska motoroljor finns i pumpverkstäder och bilservicecenter, men konsumenterna kan också beställa dem online. Många webbplatser erbjuder kunderna möjligheten att anpassa sina motoroljebeställningar, så konsumenterna behöver bara bestämma vilka deras ideala specifikationer är. Majoriteten av tillverkarna kommer att ha en mängd populära namn som ger både konventionella och syntetiska alternativ, så att kunderna enkelt kan välja det som passar bäst för just deras fordon.

Armeringsstålets historia och användning

Armering används idag för att göra betongstrukturer starkare och mer hållfasta men armering har en lång historia. Redan för 4 000 år sedan började människor förstärka tegel på olika sätt. Denna mycket primitiva armering gjorde teglet hela tre gånger starkare än innan. Men det var först under 1800-talet som den moderna armeringen med järn uppstod.

Sverige har tidigare haft flera tillverkare av armeringsjärn där Avesta Jernverk och Fagersta bruk är bland de mest kända. 1974 tillverkades hela 470 000 ton armeringsjärn och tråd på svenska järnverk. I dagsläget har Sverige inte längre någon egen tillverkning. Den sista tillverkaren av armeringsjärn var Fundia i Smedjebacken men fabriken lades ner 2001 och all tillverkning flyttades till Norge.

Idag armeras alla betongstrukturer. Armeringen gör betongen tåligare och förhindrar sprickor. Armering har också inneburit att man kan använda mindre mängd betong och göra väggar och pelare mindre och smidigare.

Armeringens funktion

Armeringen gör betongen tåligare för belastning genom att tillåta viss flexibilitet. Betong är annars ett mycket styvt material som inte töjer sig utan att gå sönder och spricka. Vilka egenskaper armeringsstålet får beror på dess sammansättning och kolhalt. Kolhalten påverkar stålets seghet och töjbarhet. Stål kan även legeras, alltså blandas med andra ämnen för att få fram olika önskade egenskaper.

Utan armering är betongen ganska svag och har dålig draghållfasthet. Dålig draghållfasthet innebär att betongen till och med kan få sprickor av sin egen tyngd. Sprickor är ett tidigt varningstecken på att betongen är på väg att brista vilket den kan göra plötsligt och utan någon ytterligare förvarning. Den armerade betongen är betydligt tåligare och kan deformeras ganska rejält innan den spricker. Den kan i vissa fall till och med skadas så rejält att armeringen till och med delvis sticker ut, utan att själva strukturen rämnar.

Knepigt att köpa begagnad bil?

Att köpa begagnad bil kan vara knepigt och det är många saker att hålla koll på för att inte blir lurad och göra en dålig affär. Ska du köpa bil av en privatperson så krävs det att du har ganska mycket kunskap om bilar för att kunna undersöka den ordentligt och se om bilen befinner sig i det skick som säljaren utger den för att göra. Har du inte denna kunskapen så kan det kännas tryggare att köpa en bil från en bilhandlare eftersom det kommer med en del fördelar!

Att köpa begagnad bil kan vara knepigt och det är många saker att hålla koll på för att inte blir lurad och göra en dålig affär. Ska du köpa bil av en privatperson så krävs det att du har ganska mycket kunskap om bilar för att kunna undersöka den ordentligt och se om bilen befinner sig i det skick som säljaren utger den för att göra. Har du inte denna kunskapen så kan det kännas tryggare att köpa en bil från en bilhandlare eftersom det kommer med en del fördelar!

Den absolut största fördelen med att handla från en bilhandlare är att du är skyddad av den så kallade konsumentköplagen. Denna lag skyddar dig till exempel om varan (bilen) är i sämre skick än vad som kunnat förutsättas utifrån bilens ålder eller om företaget inte har upplyst dig om något som har av betydelse för dig. Det är ändå viktigt att du undersöker bilen och dess skick noga innan du genomför köpet.

När du handlar från en bilhandlare har du möjlighet att få en garanti med bilen även när den är begagnad. Garantin innebär att säljaren ansvarar för bilens funktion en viss tid framåt efter att köpet har genomförts. Under den tiden så ligger bevisbördan hos säljaren och inte hos dig som köpare.

Om du redan äger en bil så kan du ha möjlighet att byta in den och sedan betala en mellankostnad för den bilen du vill köpa, det blir oftast både enklare för dig som bilägare och mer prisvärt än att sälja din gamla bil separat. Oftast är det bättre att vända sig till en bilhandlare som har specialiserat sig på de bilmärken som det är på bilen du vill byta in, de brukar betala mer för inbytet. Men det beror lite på ålder på din gamla bil du vill byta in.