Larm till bostad

Tjuvar i bostaden är mycket otrevligt och något som de flesta människor tyvärr upplever någon gång under sin livstid. Oavsett om man bor i hus eller lägenhet verkar tjuven inte tveka, och det finns många exempel på inbrott där tjuven varken fått med sig speciellt mycket av värde eller förstört något i bostaden. Oavsett är det djupt obehagligt att veta att en okänd person har gett sig själv tillåtelse att komma in i det egna hemmet, och att denna person har gått omkring och öppnat dörrar och lådor, och helt enkelt tagit sig friheter i en väldigt privat miljö.

Hur skyddar man sig från tjuvar?

Det finns många olika sätt att skydda sig mot tjuvar och inkräktare. Ett beprövat sätt är grannsamverkan, att grannarna går samman och är observanta på misstänkta fordon och personer och rapporterar sinsemellan. Det är naturligtvis även viktigt med moderna och godkända lås som förhindrar snabba inbrott, både på fönster och dörrar. Även utomhusbelysning som automatiskt går igång när någon närmar sig kan avskräcka tjuven. Bäst är dock ändå ett fungerade larm. Allra bäst är en högljudd siren som ljuder både inomhus och utomhus, och en rejäl saftblandarlampa så att grannarna direkt kan lokalisera vilken bostad det är som larmar.

Fungerar det verkligen med larm?

De många företag som tillhandahåller larmsystem i Sverige idag har tillsammans med polisen gjort otaliga intervjuer med haffade inbrottstjuvar som i de allra flesta fall medger att de hellre ger sig på en bostad utan larm om möjligheten finns. Det finns statistik som visar att ett normalt inbrott tar mellan 5 till 8 minuter, och på den tiden hinner ofta inte polis och larmcentral få personal till platsen. Därför är det bra med ett larm som låter ordentligt och som visar för omgivningen att här står saker och ting inte rätt till. Brottsförebyggande rådet har utfört undersökningar som visar att upp till var fjärde inbrott kan undvikas genom grannsamverkan, men menar också att fungerande inbrottslarm är ett bra komplement som i många fall avskräcker rutinerade tjuvar.