Logistik och lagerhållning med HF Helsingborg

Logistik handlar om att transportera gods från punkt A till B på ett så effektivt sätt som möjligt. I processen sammankopplas och samarbetar flera olika parter. Själva målet med logistik är att se till att en viss produkt finns på en bestämd plats vid en viss tidpunkt. Ofta talar man om de fem R:en –att rätt produkt finns på rätt på plats, i rätt tid och rätt kvantitet med rätt kvalitet. Detta ska dessutom ske till en så låg kostnad som möjligt.

God logistik är också nödvändigt för att företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på den internationella arbetsmarknaden. Detta eftersom det handlar om att öka företagets möjligheter till effektivisering.

Arbetsområden och aktiviteter

Det pågår en hel del inom logistik och därför omfattas en hel del arbetsområden av begreppet. Transport är kanske den del de flesta förknippar med just logistik – att planera, genomföra och följa upp frakten av gods. Detta innefattar frakt mellan fabrik och lager samt mellan lager och slutkund. Även lagerhållning är en viktig komponent inom logistik. Här handlar det om att lösa problem som hur mycket ska finnas i lager, hur lagret ska struktureras och var det bör vara beläget för att samtliga transportprocesser ska bli så effektiva som möjligt. Många gånger väljer företag att placera produktion och lagerhållning på skilda platser, varför behovet av effektiv samordning ökat. Därför finns numera ett flertal avancerade IT-lösningar för att kunna hålla koll på samtliga delmoment inom logistik.

Det är också ganska vanligt att just de två områdena – transport och lagerhållning – läggs ut till tredje part. För både små och stora företag är detta mer tids- och kostnadseffektivt än att försöka hantera hela processen själva och det finns idag ett flertal företag som specialiserat sig på just lagerhållning, administration och distribution.